GESTIÓ DE PROJECTES I CONSTRUCCIÓ


Gestión
Tenint en compte les necessitats i expectatives dels nostres clients, administrem el projecte en la seva totalitat des de la fase de projectació fins la fase d’execució i acabat. Optimitzant els costos mitjançant una acurada gestió i assegurant uns òptims acabats.

Les nostres obres s’executen amb uns elevats models de qualitat, aconseguint la satisfacció del client i la satisfacció dels professionals que col·laboren amb nosaltres.

OPEN BOOK


Openbook
El concepte open book, es basa en el format de contracte de llibre obert. El comprador i el venedor d'obres/serveis coincideixen en quins costos són remunerables i el marge que el proveïdor pot afegir a aquests costos. El projecte es factura al client en funció dels costos reals realitzats més el marge acordat.

Aquest formulari de contracte és per assegurar-se que s’obté un preu competitiu. També és útil quan estem davant una obra que és difícil precisar amb anterioritat o si el com- prador no està disposat a pagar la prima de risc que normalment venen els comercials quan donen preus fixos.