Reforma i Ampliació de l’Hospital Universitari de la Sta Creu, Vic

Client: Fundació Hospital Universitari Santa Creu de Vic
Any: 2017/2019

Reforma i ampliació de l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic amb una superfície aproximada de 2000m2 i construcció de l’Aparcament públic soterrat i la relativa urbanització de 4000m2.