Reforma integral d’un habitatge a Mata Porqueres

Client: Privat
Any: 2022

Reforma integral d’un habitatge a Mata Porqueres. Adaptació de l’instal·lació elèctrica a la normativa vigent, nous acabats interiors i substitució de la porta d’entrada a l’Habitatge.