Reforma d’un habitatge a Olot

Client: Privat
Any: 2022

Obertura en un mur de càrrega mitjançant un estintolament estructural. Adreçats interiors de morter.