Reforma del Mas Perenant a Corts

Client: Privat
Any: 2021

Reforma del Mas Perenant a Corts. Execució d’estintolaments i noves obertures.

Acabats interiors, i preinstal·lació elèctrica, aigua sanitària, calefacció i climatització. Adreçats interiors de morter i guix. Recuperació de pedra natural amb rejuntat de morter de calç.